Kurser 

Här hittar du våra online-kurser. Kurserne ligger på Kirstine´s online platform Embodied living. Härunder ser du alla kurser med en kortare beskrivning. Är du nyfiken på att läsa mer ligger alla kurserna på Embodied Living. De flesta av kurserne i utbudet är på engelska. 

Köp idag och börja din kurs när du vil. 

Har du frågor omkring ett eller fler av kurserne är du alltid välkommen till att skriva till Kirstine på kirstine@balanceroom.se eller ringa på 040-400 144

Reducing Stress through Meditation, Breath Awareness and Yoga

5 week course
-tools and practices to find ease in your everyday life

When it is sometimes messy and stressful around us, we can all need a helping hand to land back into our bodies.

This course is specially designed for you who;
feels stressed or burned out
are in a demanding life situation
feels depressed or have anxiety
are looking for tools to find relaxation and peace
are longing to get back your inner strength, and joy.<

Price 650 SEK

Mer (egen) Kärlek

En 6 veckors online-resa in i kroppen mot mera egen-kärlek

Genom att sätta av 15-30 minuter om dagen kan du göra en stor skillnad i ditt liv
Ta på en resa in i kroppen, med siktet inställt på att lita mer på dig själv, på acceptans och på själv-kärlek.En resa som du sen kan fortsätta med på egen hand och göra till en naturlig del av ditt liv.Pris 1.111 SEK
SVENSKA

Balance

5 week course with Jenny Viktorsson
-Live your life more wholeheartedly

Are you longing for a change in your life and do you have that feeling that you know somethings needs to be changed to live your life more the way YOU want to live it? Well then this course is definitely for you!

Yoga, Meditation, breathwork together with workbook with special themes that we dive deeper into to learn and understand more about ourselves and what we really need to create that change in our lives and live our lives more wholeheartedly.

Price 1.111 SEK