Skapa vinst i ditt företag och bland dina anställda.

Företag som lyckas investera i sina anställda och förebygga stress och smärta står starkt. Företagen upplever ett större mänskligt överskott, arbetsglädje och inte minst lägre sjukfrånvaro bland anställda.

Här på Balance Room erbjuder vi både företags workshops och individuella stressreducerande paket. 

Kontakta oss på info@balanceroom.se

Workshops  – på ditt företag

Vi erbjuder workshops hos er som företag. 

Innehåll av dessa workshops kan vara Mindfulness och andningsövningar, kombinerad med övningar som skapar fokus och inre balans. Dessa workshops har alltid en terapeutisk tillgång med den enskilda medarbetaren i fokus.

Pris 400/person (minimum 8 personer)  

Kontakta oss så skräddarsyr vi en workshop för just din arbetsplats. 

Individuellt Stress Paket

Har du en medarbetare som har gått in i väggen eller som är på väg dit och är i behov av extra stöd i att komma tillbaka till jobbet – så erbjuder vi på Balance Room ett intensivt individuellt paket.

 

Jag använder mig av kropp och andningsterapi, samtal, mindfulness och olika former för somatiska praktiker (Yoga, pilates etc) samt infraröd värmeterapi för att hjälpa din medarbetare tillbaka med inre ro och balans. 

 

Paketet är personligt där vi träffas en gång per vecka här på Balance Room eller ett annat ställe efter avtal. Här får medarbetaren tillgång till personliga övningar online via en app. 

 

Vi börjar alltid med ett personligt samtal med den enskilde och därifrån lägger jag upp en plan för 8 veckor. 

Pris per medarbetare för 2 månaders paketet är kr. 18.500,00 ex moms (ifall det äger rum på Balance Room) 

Vi träffas en gång per vecka i 2 månader, sammanlagt 8 tillfällen.
 

Vad är Stress

Stress är kroppens egna svar på, och ofta anpassning till, påfrestningar eller hot av olika slag. Man kan säga att människan har ett biologisk larmsystem som kan utlösas vid fara eller hot, och stressen blir en konsekvens av den obalans som finns mellan upplevda resurser och krav.

Det är ytterst individuellt vad det är som gör att en person blir stressad och väldigt många faktorer som påverkar. Vilka inre och yttre krav vi ställer och upplever, arbetstid och familjesituation, förändrade omständigheter och akuta händelser i livet som skilsmässa, föräldrarskap, skilsmässa eller att flytta för att bara nämna några. Därtill kommer upplevda eller reella krav som vi upplever i vår vardag omkring kost, träning, teknik, grad av tillgänglighet, teknik, uppkoppling och digitalisering av vår sociala interaktioner. Vad vi har med vi har med oss i bagaget och upplevelser från vår uppväxt spelar också en roll.

Stress påverkar BÅDE vår kropp och vår hjärna.

Stress är ett tillstånd där kroppen är i konstant alarmberedskap. Detta tillstånd skapar en kontraktion i muskellagret, det ger symtom såsom oro, huvudvärk, yrsel, sömnproblem , hjärtklappning, infektioner och utmattning.

Stress uppstår när kroppen har varit under press under lång tid och 

är mobiliserad till att vara i konstant alarmberedskap. Oavsett om det är tal om en mental, emotionell eller fysisk belastning, kommer effekten av den pressen landa i kroppen som en kontraktion i muskellagret. Kontraktionen får musklerna till att spänna upp och  påverkar andningen på ett sätt där man andas ytterligare.

Stress påverkar dig både psykiskt, fysiskt och beteendemässigt. Några av dom fysiska symptomen på stress är bland annat- 

 • Inre oro, en känsla av att inte komma till ro  
 • Huvudvärk 
 • Hjärtklappning 
 • Ont i magen 
 • Förändring i vikt 
 • Försämrat immunförsvar 
 • Försämring av kronisk sjukdom 
 • Sömnbesvär 
 • Minne och – koncentrationssvårigheter 
 • Smärta i kropp och organ 
 • Aggressiv och mer benägen till att gråta 
 • Större obeslutsamhet än vanligt 
 • Ökad användning av stimulanser såsom socker, alkohol  

 

Kroppen före sinnet

Eftersom stressreaktionen föds i instinkts skiktet i din hjärna är det nödvändigt att ha kroppen involverad i att lösa stressproblematiken. Din kropp står i direkt anslutning med dina instinkter och nyckeln till att få din nattsömn igen eller uppleva mindre rastlöshet, oro och hjärtklappning, om stressen har tagit över i ditt liv.

 

Behandling av stress genom nervsystemet

Nervsystemet är centralt i behandlingen av stress. Ett välbalanserat nervsystem säkerställer att vi kan växla mellan tillstånd där vi är i vila och kan återhämta oss och där vi är stridsberedda och kan lösa de utmaningar vi står inför. Ett stressat nervsystem är antingen instängt i alarmberedskap (det sympatiska nervsystemet ) eller “kollapsat” i den del som är utformad till restitution (det parasympatiska nervsystemet ) vilket resulterar i utbrändhet. 

I dagens vardag och samhälle bidrar en mer eller mindre ständig uppkoppling och upplevda krav till att vi på många sätt har en konstant påfrestning på hjärnan och det kan gå så långt att en stressreaktion i huvudet pågår mer eller mindre dygnet runt. Vi blir sämre på att finna tid för återhämtning under allt längre perioder och det är ofta då symptom på stress börjar göra sig påminda.

Ibland går det så långt och så illa att man faller offer för utmattning eller utmattningsdepression och vägen tillbaka kan då vara lång, MEN det finns bra hjälp att få.

Kroppsterapi, Yoga och Meditation är effektiva metoder både för att motverka stress och behandla symptom som uppkommer till följd av stress. Omfattande forskning intygar även att man med hjälp av dessa behandlingsformer kan få mycket god effekt, samt att det läker på djupet."Jag trodde jag var i ett normaltillstånd. med ständig huvudvärk. spänd rygg och nackspärr med jämna mellanrum. stickningar i händerna och svårt att ta djupa andetag. trodde det var så för manga. att det är sänt man får ta när man är mitt i livet. med småbarn och stort jobbansvar men så hamnade jag hos kirstine. hon öppnade up alla spänningar, gav mig svar och flyttade min andning till magen igen. genom kroppsterapin har jag lärt känna min kropp igen och genom mediyogan har jag också fätt verktyg att ta till när vardagen är påfrestande. idag mär jag mycket bättre. Jag har en bättre relation till mig själv och har en friskare kropp. Kirstine är skillnaden..”

Balance room Kroppsterapi

Kroppsterapi mot Stress

En kroppsterapeutisk behandling mot stress är på många sätt det bästa du kan göra för dig själv och din kropp när du lider av stress eller stressrelaterade symptom. Jag ger dig en behandling som hjälper dig att kommer ner i tempo samtidigt som jag arbetar med ditt system och din kropp så att de tillåts komma i djup vila, för att därigenom kunna ge efter och inleda sin egen re-genererande process.

När du genomgår en serie av behandlingar kommer du succesivt och tydligt märka vilken skillnad det gör för dig själv och din kropp.

Inledningsvis handlar mycket om att återskapa kontakt mellan din hjärna och din kropp så att du faktiskt kan märka den, och hur kroppen mår. I den mån du själv vill, kan vi sedan även arbeta med och förhålla oss till vad i din liv som kan vara orsaker till att du hamnat där du är eller som har lett till ett sammanbrott.

Varje behandling, och serie av behandlingar är individuell, personlig och unik – de är, precis som människor, aldrig likadana.

 

Att behandla stress med Kroppsterapi leder till att vi ger både kropp och psyke chansen för att återfinna balans. Det är en frigörande behandlingsform som gör att jag effektivt kan lösa upp spänningar i din kropp för att på det sättet göra plats för att hitta tillbaka till den djupa, lungnande andingen. Detta, andningen, är på många sätt det absolut viktigaste för att få ditt system på rätt köl igen.

 

För dig som lider av problem som är en följd av stress rekommenderar jag alltid en serie av behandlingar. Din kropp är i behov av att hitta tillbaka till ett sunt tillstånd, och det måste få ta sin tid.

Redan efter den första behandlingen kommer du sannolikt känna att den har effekt, men då din kropp förmodligen under längre tid normaliserat det stresstillstånd du befinner dig i, kommer den förmodligen söka sig tillbaka dit. Det är denna kroppens vana vi skall styra om till att istället hitta tillbaka till ett tillstånd som är sunt och balanserat, och det är först när vi kommer dit, som vi kan få stresstillståndet i ditt system att släppa.

 

Kroppsterapi som behandlingsmetod är en av de mest effektiva för att komma tillrätta med ett stresstillstånd, då den direkt attackerar de kroppsliga effekterna av stress. En kroppsterapeutisk behandling hjälper kroppen att på djupet slappna av och dämpar den överaktivitet som pågår i ditt nervsystem, för det är nämligen just denna som tar sitt uttryck i de stress-symptom som du upplever.