Trauma Center Trauma Sensitive Yoga

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY)

Trauma Center Trauma Sensitive Yoga (TCTSY) är en kroppsbaserad komplementär behandling. Det är en inbjudan att känna din kropp i din egen takt och i den mån du vill, i en säker miljö. TCTSY är relevant för dig som har upplevt relationellt trauma, försummelse, psykiska eller fysiska övergrepp.

Denna typ av yoga är utformad av i samarbete mellan psykiater, överlevare av trauma och yogalärare. Yogan kallas Trauma Center Trauma Sensitive Yoga eller TCTSY.

TCTSY – facilitaterare (TCTSY-F) utbildas, handleds och certifieras, som en garanti för etik och kvalitet av Center for trauma and Emodiment i Boston. För mer info om forskningen besök www.traumasensitiveyoga.com.

TCTSY erbjuds både individuellt och i små grupper.

 

ATT HA EN KROPP 

I TCTSY utforskar vi fysiska former och rörelser som en möjlighet att öva att notera fysiska förnimmelser. Vad man känner är en helt subjektiv upplevelse och av den anledningen finns det inget rätt eller fel sätt att “göra” en yogaform.

 

ATT ÄGA SIN EGEN KROPP

Under yogan kommer du att bli inbjuden att utforska:

Att göra val om hur du vill vara i en form, t.ex. vrida dig åt höger eller vänster

Att göra dessa val baserat på vad du märker att du känner och vad du vill känna

 

JAG HAR EN KROPP… DU HAR EN KROPP

Subjektiva upplevelser är hjärtat i TCTSY, så när vi gör yoga med andra människor blir det en övning att vara och låta den andra vara.

Denna relationella dynamik är central för TCTSY och är motsatsen till trauma-relationer, där en person ofta har makt över en annan. Det är en möjlighet att öva icke-trauma.

 

VAD UTMÄRKER TCTSY?

Eftersom det inte finns något rätt eller fel sätt att göra en yogaform i TCTSY behöver en facilitator inte:

Ändra en deltagares form – det ges inga fysiska assisteringar eller fysisk beröring – din kropp är din egen

Bedöma deltagarna – Facilitatorn leder ofta med stängda ögon.

Facilitatorn flyttar inte runt i rummet, utan stannar på sin matta.

 

Eftersom praktiken försöker undvika traumatiserande dynamik gäller följande i TCTSY:

Varje form kommer att erbjudas som en genuin inbjudan, (om du vill.. när du är redo..)

Vårt språk undviker metaforer eller bilder – t.ex. stå som en sten, vara lång som ett träd. Vi har ingen aning om våra deltagares associationer med dessa bilder.

För att erbjuda TCTSY behöver vi inte veta vad som har hänt dig som deltagare och vi kommer inte att fråga om det.

Facilitatorn gör yoga tillsammans med deltagarna, och noterar själv kroppsliga förnimmelser och försöker göra sina egna autentiska val. På så sätt erbjuder vi möjligheten att vara med någon som är ärlig och autentisk.

SÄKERHET

Vi är medvetna om hur svårt det kan vara att ’ha en kropp’. Av denna anledning är det viktigt att du är i samtalsbehandling och att du är i en fas av ditt liv som känns relativt stabil och säker.

TCTSY rekommenderas inte om du varit intagen på psykiatrisk mottagning de senaste sex månaderna och du ska vara i kontakt med en samtalsterapeut, psykolog eller psykiater du kan prata med om dina upplevelser.

Vi kommer att behandla alla dina personliga uppgifter och allt som sker i yogapraktiken med tystnadsplikt. Vi kommer inte att diskutera deltagare med din behandlande psykolog eller läkare om inte du själv vill och har godkänt detta.

Är TCTSY något för dig?

Om du är intresserad av att veta mer eller boka en tid är du välkommen att kontakta Josephine. Vi startar alltid med ett kort kostnadsfritt samtal där du kan ställa frågor och vi får möjlighet att berätta lite mer om vad du kan förvänta dig. Tillsammans kan vi avgöra om TCTSY är lämpligt för dig just nu.

Stress – hur Kroppsterapi och Yoga kan hjälpa

Vad är stress? Stress är kroppens egna svar på, och ofta anpassning till, påfrestningar eller hot av olika slag. Man kan säga att människan har ett biologisk larmsystem som kan utlösas vid fara eller hot, och stressen blir en konsekvens av den obalans som finns mellan upplevda resurser och krav. Det är ytterst individuellt vad…

Ont i Nacken?

Stel och smärtande nacke eller skuldror är en problematik som jag ofta möter på kliniken. Ibland är det bara ett lokalt problem, men nacke och skuldror tar ofta stryk trots att grunden till problemet sitter någon annanstans. Många som lider av stelhet i nacke och skuldror genomgår flera behandlingar lokalt där problemet upplevs, men problemen…

Ont i Ryggen?

Du är absolut inte ensam om att känna av ryggsmärtor. Ont i ryggen har dessvärre seglat upp till att bli en folksjukdom, men du kan bli fri från dem! Har du exempelvis under längre eller kortare tid besvärats av smärtor i nedre delen av ryggen kan Kroppsterapi mot ländryggssmärtor vara precis det som blir lösningen…

Stressad?

Vi kan ALLA hamna situationer där det blir för mycket, där mätaren kommer in på det röda fältet. Händer detta oftare och under längre perioder, och där kropp och sinne dessutom inte får tillräckligt med tid och utrymme för att återhämta sig, kan bägaren mycket väl rinna över – utan någon lösning i sikte för…

Kontakt

HAR DU EN FRÅGA ELLER VILL BOKA EN TID?

Skicka ett email via formulärat
eller direkt till:

kirstine@balanceroom.se

tel: 040-400 144

X