Stress – hur Kroppsterapi och Yoga kan hjälpa

Vad är stress?

Stress är kroppens egna svar på, och ofta anpassning till, påfrestningar eller hot av olika slag. Man kan säga att människan har ett biologisk larmsystem som kan utlösas vid fara eller hot, och stressen blir en konsekvens av den obalans som finns mellan upplevda resurser och krav.

Det är ytterst individuellt vad det är som gör att en person blir stressad och väldigt många faktorer som påverkar. Vilka inre och yttre krav vi ställer och upplever, arbetstid och familjesituation, förändrade omständigheter och akuta händelser i livet som skilsmässa, föräldrarskap, skilsmässa eller att flytta för att bara nämna några. Därtill kommer upplevda eller reella krav som vi upplever i vår vardag omkring kost, träning, teknik, grad av tillgänglighet, teknik, uppkoppling och digitalisering av vår sociala interaktioner. Vad vi har med vi har med oss i bagaget och upplevelser från vår uppväxt spelar också en roll.

Stress påverkar BÅDE vår kropp och vår hjärna.

Kroppen är, på ett mer basalt sätt än hjärnan, konstruerad för att kunna hantera stress. Att konfrontera fara eller att fly från den för att sedan vila. Stress är i korta perioder eller i mindre portioner helt ok, för att inte säga bra, förutsatt att det finns möjlighet till återhämtning mellan påfrestningarna.

I dagens vardag och samhälle bidrar en mer eller mindre ständig uppkoppling och upplevda krav till att vi på många sätt har en konstant påfrestning på hjärnan och det kan gå så långt att en stressreaktion, i huvudet, pågår mer eller mindre dygnet runt. Vi blir sämre på finna tid för återhämtning under allt längre perioderna och det är ofta då sympton på stress börjar göra sig påminnda.

Ibland går det så långt och så illa att man faller offer för utmattning eller utmattningsdepression och vägen tillbaka kan då vara lång, MEN det finns bra hjälp att få.

Kroppsterapi, Yoga och Meditation är effektiva metoder både för att motverka stress och behandla symptom som uppkommer till följd av stress. Omfattande forskning intygar även att man med hjälp av dessa behandlingsformer kan få mycket bra effekt, samt att det läker på djupet.

 

Kroppsterapi mot stress

En kroppsterapeutisk behandling mot stress är på många sätt det bästa du kan göra för dig själv och din kropp när du lider av stress eller stressrelaterade symptom. Jag ger dig en behandling som hjälper dig att kommer ner i tempo samtidigt som jag arbetar med ditt system och din kropp så att de tillåts komma i djup vila, för att därigenom kunna ge efter och inleda sin egen re-genererande process.

 

När du genomgår en serie av behandlingar kommer du succesivt och tydligt märka vilken skillnad det gör för dig själv och din kropp.

Inledningsvis handlar mycket om att återskapa kontakt mellan din hjärna och din kropp så att du faktiskt kan märka den, och hur kroppen mår. I den mån du själv vill, kan vi sedan även arbeta med och förhålla oss till vad i din liv som kan vara orsaker till att du hamnat där du är eller som har lett till ett sammanbrott.

Varje behandling, och serie av behandlingar är individuell, personlig och unik – de är, precis som människor, aldrig likadana.

 

Att behandla stress med Kroppsterapi leder till att vi ger både kropp och psyke chansen för att återfinna balans. Det är en frigörande behandlingsform som gör att jag effektivt kan lösa upp spänningar i din kropp för att på det sättet göra plats för att hitta tillbaka till den djupa, lungnande andingen. Detta, andningen, är på många sätt det absolut viktigaste för att få ditt system på rätt köl igen.

 

För dig som lider av problem som är en följd av stress rekommenderar jag alltid en serie av behandlingar. Din kropp är i behov av att hitta tillbaka till ett sunt tillstånd, och det måste få ta sin tid.

Redan efter den första behandlingen kommer du sannolikt känna att den har effekt, men då din kropp förmodligen under längre tid normaliserat det stresstillstånd du befinner dig i, kommer den förmodligen söka sig tillbaka dit. Det är denna kroppens vana vi skall styra om till att istället hitta tillbaka till ett tillstånd som är sunt och balanserat, och det är först när vi kommer dit, som vi kan få stresstillståndet i ditt system att släppa.

 

Kroppsterapi som behandlingsmetod är en av de mest effektiva för att komma tillrätta med ett stresstillstånd, då den direkt attackerar de kroppsliga effekterna av stress. En kroppsterapeutisk behandling hjälper kroppen att på djupet slappna av och dämpar den överaktivitet som pågår i ditt nervsystem, för det är nämligen just denna som tar sitt uttryck i de stress-symptom som du upplever.

BOKA KROPPSTERAPI HÄR

 

Vilka sympton är typiska för en kropp som är stressad?

En kropp som är stressad kan reagera på en mängd olika sätt. Här kan du läsa mer några av de varningssignaler din kropp kan sända ut om den är stressad:

 

  • Oro och rastlöshet
  • Sviktande minne och koncetrationssvårigheter
  • Nedsatt immunförsvar som en följd av förhöjt stresshormon i blodomloppet
  • Kalla händer och fötter
  • Viktminskning eller viktökning
  • Hjärtklappning
  • Huvudvärk på grund av förhöjt blodtryck
  • Smärtsam påverkan på tarmsystemet exempelvis i magen, diarré, magsår
  • Ökat behov av att kissa, detta då förhöjt stresshormon i kroppen göra att kroppen njurar arbetar mer och att blåsan därigenom blir mer aktiv
  • Muntorrhet och ökad törst

 

Massage reducerar utsöndrande av stresshormon avsevärt

Massage har i åtskilliga studier visat att det har en positiv effekt när man behandlar stress, ångest och depression. Touch Research Institute, som tillhör Miami School of Medicine, kunde efter flera genomförda studier konstatera att massage, genom sin påverka på kroppens biokemiska processer, hade en lindrade på ångest- och depressionstillstånd. Man har exempelvis studerat förändringar i nivåer av stresshormonet kortisol hos 500 personer med stressrelaterade problem, och kunde i dessa studier konstatera att massage sänkte kortisolnivåerna med upp till 53 %.
I samma studier upptäckte man även att en samtidig effekt var en ökad frisättning av signalsubstanserna serotenin och dopamin, som båda hjälper till att reducera stress. Man har även konstaterat att bröstcancerpatienter som genomgick massageterapi upplevde att de kände sig mindre deprimerade och mindre retliga/arga och att de i stället upplevde att de hade mer energi.

 

BOKA KROPPSTERAPI HÄR

 

Yoga och Meditation mot stress

Det finns en hel del forskning som har visat att yoga och meditation har en positiv inverkan på vår hjärna och vår hälsa. Man har bland annat kunna påvisa att patienter redan efter cirka 2 månader med daglig meditation fått positiva effekter på Hippocampus, den del av hjärnan som hjälper oss att balansera våra känslor. Man tror att detta kan tyda på att massage bidrar till att antalet nervceller ökar och att nya förbindelser skapas.
Meditation skapar lugn i både kroppen och sinnet och minskar samtidigt känslor av stress och rädsla. Med hjälp av att meditera får du en ökad medvetenhet om hur kroppen känns och de känslor som finns inom dig.

 

LÄS MER OM MINSKAD STRESS MED YOGA & MEDITATION HÄR

 

X