Ny Kurs på Balance Room

Finding Courage
Yin yang kurs med Maria Forni

Tisdagar 17.30-19.00
Kursstart 5 februari. (uppehåll vecka 8) sista gång 19 mars.

Pris 1200kr / 6 ggr. Anmäl dig innan 31:e Januari och spara 200kr

TISDAGAR 17.30-19.00

Kursstart 5 februari. (uppehåll vecka 8) sista gång 19 mars.
Pris 1200kr / 6 ggr.
Anmäl dig innan 31:e Januari och spara 200kr

_______________________

Vill du känna vinterns sanna stillhet och komma i kontakt med det som står i din väg för att följa dina drömmar?

Vill du få en ökad förståelse för din kropp och hur du kan finna balans?

Vintern är en tid för reflektion och vila. Det är en tid för yin. Det element som representerar midvintern är vatten, och detta är även temat för den första delen av kursen. På samma sätt som att säsongen är kopplad till ett element, är det även kopplat till en känsla.
Vinterns dominerande känsla är rädsla, men när du finner ditt sätt att balansera upp och möta rädslan, fyller den dig med beredskap och mod att möta den situation som kan tänkas uppstå. Motsatsen är när den inte balanseras upp, och då i stället sätter sig fast i din kropp i form av spänningar och blockeringar, och därmed istället blir ett hinder.

 

 

Under denna kurs bejakar vi vinterns stillsamma energi med yin yoga. Vi tar oss tid att reflektera inåt och tar oss igenom alla sinnen som kommer i kontakt med vatten-elementetVatten kan på flera sätt lugna och rena oss.

Som element kan vatten, med sitt flöde, frigöra blockeringar och spänningar, och det kan även hjälpa oss att finna mod.

 

 

Traditionell kinesisk medicin lär oss att vi, genom att leva i samklang med naturens säsonger, kan finna och upprätthålla balans i kropp och sinne.  Varje säsong är kopplat till ett av de fem elementen järn, jord, vatten, trä och eld.  Varje kursdel har det aktuella elementet som tema. Du får i kursen komma i kontakt med temat med alla dina sinnen, genom yoga och meditation. Vi utforskar temat i relation till kroppen, sinnet och känslorna så att du får en ökad förståelse för din helhet och på så sätt kan finna balans.  

X