Balance Room

Regementsgatan 14, 3 våningen
21142 Malmö
c/o The Wellness Room

Har du en fråga eller vill boka en tid?

Skicka ett email via formulärat
eller direkt till:

kirstine@balanceroom.se

tel: 040-400 144

X