The Morning Movement

The Morning Movement

The morning movement är för dig som vill ge dig själv ett stärkande andningshål under morgontimmarna innan dagen sätter igång. Börja din dag med ett kärleksfullt möte mellan dig själv, din kropp, ditt sinne och din själ.

BOKA HÄR
(scroll down for English) 

  • Under 5 veckor träffas vi varje tisdag och torsdag kl. 07.15 – 08.15 online för omväxlande mjuk morgonyoga och fri dans. 
  • I allt får du 10 live-klasser, 5 av varje, och kan du inte vara med live kommer dagens klass även spelas in och finnas tillgänglig för dig att genomföra precis när det passar dig. 

  • Du har tillgång till alla kursens 10 klasser helt fram till en vecka efter avslutad 5-veckors kurs.

Tisdagar – FRI DANS

Varje tisdag fokuserar vi på den fria rörelsen – dansen – ditt unika kroppsspråk och det uttryck som kommer inifrån dig.

Under dessa klasser kommer du att bjudas med på en resa in i din egen kropps rytm, låta dig själv utforska och ges utrymme till att leka.

Varje klass avslutas med en stunds guidad meditation eller avslappning.

Torsdagar – YOGA

Vi kommer starta varje torsdag med en lugn, inkännande och lättillgänglig yogaklass där vi arbetar både fysiskt, psykiskt och själsligt med kroppen. En mjuk morgonyoga där vi väcker kroppen och sinnet genom enkla och mjuka yogaställningar, andning (breathwork) och meditation.

Tilsammans ska vi skapa en fantastisk start på dagen och kanske blir det, för dig, din nya morgon rutin!

När: 24 augusti – 23 September (5 veckor)

Tisdagar kl. 7.15 – 8.15 

Torsdagar kl. 7.15 – 8.15 

Plats : Live – online, direkt till dig på din favorit plats.

För vem: Alla kan vara med oavsett tidigare erfarenhet av yoga och dans. Det enda som behövs är nyfikenhet och lust till att röra din kropp, få en bra start på dagen och skapa mer utrymme inuti dig själv.

Pris: 950 kr

. 

EARLY BIRD pris: Boka din plats innan 10:e augusti och betala 700 kr. (inkl. 6% moms)
BOKA HÄR

OBS: klasserna undervisas på engelska.

(Du får även tillgång till inspelningar av samtliga klasser, så du kan göra dem precis när det passar dig, om du inte har möjlighet att vara med live kl. 07.15. Alla inspelningar är tillgängliga t.o.m. en vecka efter kursens avslutning 30/9, 2021)

 

ENGLISH

The Morning Movement is for anyone who want to create a free space for yourself in the morning and start your morning with a loving meeting between your body, your mind and your soul.

  • Every Tuesday and Thursday at 07.15 – 08.15 for 5 weeks we meet online.
  • You get 10 live classes – 5 with free dance and 5 with soft morning yoga led by me.
  • If you cannot attend live every class, you will also gain access to a recording from the all the classes which you can access on the course platform.

Tuesdays / Free dance is the focus on free movement – dance – where unique body language and the expression that comes from within.
In this class you are invited to journey into the rhythm of your own body. Allow yourself to explore and play and allow the practice to become a call to come home to yourself.
Let yourself explore and play. This class ends with meditation or relaxation

Thursdays / Yoga – a calm, empathetic and easily accessible yoga class where we work both physically and mentally with the body. Soft morning yoga where we wake up the body and mind with soft yoga postures, breath work and meditation.

Together we will create a fantastic start of the day and perhaps a new morning routine for yourself.

When: August 24 – September 23 (5 weeks)

Tuesdays at 7.15 – 8.15

Thursdays at 7.15 – 8.15

Location: Live – online directly to you at your favorite place.

For whom: Everyone can participate regardless of previous experience of yoga and dance. – all that is required is a curiosity and desire to move the body and create more space inside.

Price: 950 SEK –

Book you spot before August 10th and get the early bird price 700 SEK 
(price is included 6% VAT)

BOOKE HERE

NOTE: the classes are taught in English.
(You will also gain access to recordings of all the classes, so you can take them at any time you want if you can not allways make it at 7.15 – all recordings will be accessible after that dags class and then available all the time until one week after the end of the course September 30, 2021)

X